20/11/2018

 

Ձեզ ավետիս, որ տխրության օրը երկար մնալու չէ, / Եթե ուրախն արագ անցավ, տխուրն էլ հար մնալու չէ։ (Հաֆեզ)
Բովանդակություն
Clock
Իմամ Խոմեյնիի գիտաժողով

Aharon Vartanyan

Lianna Petrosyan

Armen Isryelyan

Ashkhen Sargsyan