18/12/2018

 

Ադամորդիք մեկը մյուսի մասնիկներն են համարվում, Ստեղծված են բոլորը մեկ նախանյութից աշխարհում, Եթե մարմնի մի անդամը հիվանդանա դիպվածով, Այլ մասերը չեն ունենա առողջ վիճակ ապահով. Եթե լինես ուրիշների տանջանքներին անտարբեր, Ճիշտ չի լինի, եթե կրես մարդ անունը պատվաբեր։ (Սաադի)
Բովանդակություն
Clock
News > ԹԱՀԵՐԵ ԻԲՈԴԻ- ԿՐԱԿԻՆ ՅՈՒՂ ԼՑՆՈՂԸ


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

ԹԱՀԵՐԵ ԻԲՈԴԻ- ԿՐԱԿԻՆ ՅՈՒՂ ԼՑՆՈՂԸ

 

ԹԱՀԵՐԵ  ԻԲՈԴԻ ԿՐԱԿԻՆ ՅՈՒՂ ԼՑՆՈՂԸ

(Ժամանակակից գրականության ընտրանի՚ մատենաշարից¤

  

Կարի մեքենայի չխչխկոցը դարձավ Համդամ խանումի խոսքի ռիթմը.

Դե լավասա տենամ« ընչի± ես կռվել Մանզարի հետ:

Զինաթ խանումըոր նստել էր Համդամ խանումի դիմաց ու մյուս կողմից կարի մեքենայիասեղի տակից դուրս եկող կտորն էր ձգումասաց.

էրկու լագան ջրի հմար էրոր ածի փողոցըՀամդամ խանումքու արևըդեռ ոտս տունչդրածկեծակի նման գլխիս տրաքեցՀանկարծ չմտածես թե եդ մնացիչէինչ ասավէրկուսն էլվրեն դրի ու եդ տվի:

-Լավ ես արելոր պատասխանը տվել եսշատ էլ լավ ես արելԸսկի բան էլ չասեսէրկու օրեդը կգակտա գլխովդ:

Անաբուռ աէրեսը գոմշի կաշի ատեսքիդ մատաղհենց գիդի Օթորխան Ռաշթիի աղջիկն ա… Նարգեսայ կրակ դիպչի քեզասի ոչ շարբաթ բիԸնչի±, փողոցը առել ա±, որ ասում ա ջուր միածաԴուրը չի գալիթող տունը ծախիգնա ուրիշ տեղ ապրիՀլա ասաէդ ընչի± էր ասում ջուրմի ածա:

Ջուրը« որ փողոցում հվաքվում աչէ որ իրանց դալանը փոս աներս ա գնումսրա հմար ախոսում:

Համդամ խանումը կարի մեքենայի բռնակը թողեցգլուխն իջեցնելովկարի մեքենայի ասեղիանցքից կտորին միացած թելն ատամներով կտրեց ու ասաց.

Լավթող իրա դուռը շինիՄարդիկ խու պարտավոր չեն իրա պատճառով չրչարվեն:

Մին ասում ա ծախսը շատ ամինթե թանկությունն ա վրա տվել

Զինաթ խանումէս ինչքան միամիտ եսԱստոծ օղորմի հորդէն Մանզարինոր ես գիտեմհարյուր ինձ ու քու պեսին կտանի ախպիրն ու ծարավ ետ կբերիԸնչից ես խաբարվերջդ բարի ըլիհավատաեթե հարյուր կուժ ու կուլա սարքիմինն էլա ունգ չի ունենաՓորումը ըսկի դուզ աղիք չիկաԴու

էլ ինձ նման միամիտ եսԱյ քիրաբա սաղ իմ ու քու նման ե±նոր մեջն ու դուռը մին ըլի:

Աստոծ գիդիգիդեմ ոչ ինչ ասեմԱստոծ գիդիՀամդամ խանումձեռիդ մատաղնեղությունչլիէս կուռը ծալք արա:

Շատ լավաչքիս վրա… համա գիդեսոր ծալքերով քիչ

ավել ա …

Մի բան էլա կա ոչխու ըղաքի անգամը չիես գիդեմ:

Լավվերջն ի±նչ էլավդեռ խռով ե±ք:

Այ քիրահեչ… նա ինձ բռնցքեցեսիրանմարդիկ էկան բժանեցինտուն տարան ուձենձունը հատավ:

Զինա°թ խանումցա°վդ տանեմըտուր հետ գլուխ դնելու չիաչքերը փագում բերանբացում աըսկի հրևան-մրևան չի հսկանումԵթե ձեռդ մինչև արմունգդ մեղրի մեջ կոխես ու բերանումը դնեսվերջումը մատդ էլ կկծիՔեզ թվում ա ինձ քիչ ա վատություն արե±լՁեռս կոտրվիիմ հացումն աղ չի կաՄանզարն էդքան կտոր բերեցկարեցիհետն էլ էդքան էժանհմի  տանում  ա  ուրիշի  կշտին  ա  կարում:  Ազամ  խանումն ասում աոր ասել այանի թե ավելի քիչ ավիկալնումՍուտ ա ասումայ քիրաեթե աշխարհքը ման գասիմ նման մեկին գտնիլ չեսոր համէժան կարիհամ էլ լավ:

Հաա¯… ասում եմ… Ազամ խանումն ասել չի±, թե էդ կար անողը որդի ա:

Համդամ խանումը կարի մեքենայի բռնակը թողեց և զայրացած հայացք նետելով Զինաթխանումի վրաասաց.

Զինաթ խանումասի ո±չ որ շատ միամիտ եսԵթե տհենց բան էլ ըլիոր ըլող չիանպայման մի պակաս բան կունենաառանց էդ ըլիլ չիՀեչ էլ բերիՍրանից եդըեթե բերի էլէլկարողը չեմ:

 

 

* * *

Համդամ խանումը կապույտ կտորը ծալեցդրեց հատակինմկրատը կարի մեքենայի տակիցդուրս բերելովասաց.

Ի±նչ ա էլելոր նորից մեզ միտներդ եք գցելՉեք տարե±լ

ուրիշ տեղ:

Էդ ինչ ես ասում Համդամ խանումմենք միշտ էլ ձեզ հիշում ենքէն անգամ էլ որ տարամեր ծանոթ կար անողն էրինքն էր ասել տանեմՃիշտը որ ասեմերեսս չբռնեցտունն էլ շատհեռու աԵս էլ հո էս չոլախ ոտովս երկար չեմ կարում ման

գամ:

Լավ ես արելձեր հմար ման գալը լավ չի… դե լավհմի ի±նչ մոդելի ըլի:

Մանզար խանումըոր ծանր մարմինը պատին էր հենել ու արագ-արագ հյուսում էրասաց.

Կռներիդ մատաղեդիկուռը պարզ ըլիաղաքըծալքերով:

Համդամ խանումը կտորը ձևեցմի քանի տեղ գնդասեղով ամրացրեցսկսեց մեքենայով կարելու ասաց.

Ախչիձեր բանը Զինաթի հետ որդի± ա հասելԴեռ խռով ե±ք:

Ոչ ե°ս նրա հետ գորձ ունեմոչ նաինձ հետոնց որ էրկու օտար մարդ:

Լավ ես անումայ քիրա … լսել եմ կռիվ դավին ջրի հմար ա էլե±լոր նա թափել ա փողոցը:

Հաայ քիրաԻրանց տունը փողոցի վերևի առվից շատ ա± հեռուՋուրն ածավ փողոցըէկավ լցվեց մեր դալանը:

Համդամ խանումը ձայնը բարձրացնելով ասաց.

-  Ախչիկրակ ընգնի ջանդմի բաժակ շարբաթ բի,  ինչ ասում եմ անգաջիդ եդևն ես գձո±ւմ:

Ապա ձայնն իջեցրեց.

Դե լավվենձ կնիկ եսոր էրկու ոտ էլ առաջ գնաս ու ջուրն առուն ածեսըլիլ չի±: Ի±նչ կլիերկինքը փուլ կգա±: Փողոցով մարդիկ են գնումջուրը թռչում ա վրներըպղծվում ենՀաստատիրանք պիղծի ու անպղծի կարգը չեն էլ պահումՄարդ չի էլ կարում խոսիհենց մի բան ես ասումուզում ա միանգմից կուլ տաԿարա±ս ասես աչքիդ վերևն ունք կապիրին ցիցահենց իմանասԱստծու գոքիցն ա ընգելՄարդկանց լիզվի վրա մազ ա դուս էկել էնքան ասել են ջուրը մի ածափողոցը:

ԲայցՀամդամ խանումկռվիցը եդը էլ չեմ տեհելոր ջուր

ածի փողոցըՄարդն ուրանալ չտի ճիշտըՄի քանի հետ տեհել եմոր տարել ածել ա առունՀարևաններին նեղացնելն ու±մ դուր կգաէն էլ դեմ-դեմ ապրողԴու գիդեսոր մեր դալանը փոս ափողոցի ջուրը ներս ա գալիՄի քանի գռոշով էլ հո տուն չես շինի:

Քեզ մատաղէրկու օր ա անցելհլա թող մի շաբաթը դզվիկտենասոր էլ եդ կածիինչուզում ես արաՀմի տեսասիհվատում չես« համբերիկտենասՍաղ իմ ու քու նման միամիտ չենԷն հերթ Զինաթն էկել էրկտոր էր բերելՊատկերացնիլ չեսեդևիցդ ինչեր էր ասումՀմի քեզասում եմոր խելքդ

գլուխդ հվաքես և ճնանչիս բարեգամիդ ու թշնամուդԱսում էրոր եթե ձեռդ մինչև արմունգդմեղրի մեջ կոխես ու բերանումը դնեսվերջումը մատդ էլ կկծիԱսում էրª ինչքան ուզում եսլավություն արահեչ պետքը չիԳիդես ոչ ինչեր էր ասում:

Ասում էրերբ ինքն ա ջուրն ածում փողոցըէդ հեչմի բան էլա կա ոչբայց ուրիշներիհանդեպ բծախնդիր աՄի խոսքովհա ասում էր Մանզարի հմար է°ս եմ արելէ°ն եմ արելԱսումէրաբուռ ու ամոթ չունի:

Ալիի արևը գիդենաճիշտ ե±ս ասում:

Այ քիրասուտս էլ ո±րն ա:

Ախր մեկը կա ոչոր ասիթե ես ի±նչ վատություն եմ արել քեզայ խեր չտեհած:

Համդամ խանումը գնդասեղը կտորի միջից հանելով ասաց.

Ես ասիասի… բայց դեռ հլա մհանա էլ բռնեցոր էլ իմ մոտ կտոր չբերի կարելու:

Մանզար խանումըորի դեմքը զայրույթից կարմրել էրձայնը բարձրացնելով ասաց.

ԿնիկԱստոծ հախիցդ գաոր ջանս սհենց դող գձեցիր… չէ,  Համդամ  խանում,  դու  ու  սուրբ  Աբբասը,  դու  ու  քու Աբոլֆազլըասաես նրան ի±նչ վատություն եմ արելԵս հեչիմն անցկկենաբայց Աստծուն դուր չի գաոր նստեսմարդկերանց եդնա ստեր սարքես ու ասես,անկապանկապ դուս տասԷն աշխարհքում պատասխան ես տալուո¯վ տեր Աստված

Համդամ խանումըկարը թողնելովերկու ձեռքով հարվածեց դեմքին ևընդհատելով Մանզարխանումի խոսքըասաց.

Ցավդ տանեմհանկարծ գնաս ոչ իրան ասես … լավ չի… դե հմի… լավ կլիոր վրեդ չառնես

Մանզար խանումըոր շարունակ անիծում ու նվում էրչադրան գցեց գլխին և հևալով ասաց.

Համդամ խանումչէոր չէինչ էլ ըլի-չլի ես հենց հմի հաշիվներս մաքրելու եմ նրա հետ ուիմ քմակից ասած ստերը ջրի էրես հանեմՀենց հմի գնում եմ նրա տուն:

Հետո ձեռքերը բռունցք անելով խփեց կրծքին ու ասաց.

Ով Աստվածսուրբ Ալի Աքբար Հոսեյն… Խեր չտենասոր սհենց դող գձեցիր ջանս:

Համդամ խանումը Մանզար խանումի բազկից բռնելովկրկին հարվածեց իր դեմքին ու ասաց.

Մինը կար ոչոր ինձ ասերեթե ձենդ կտրեիրկասեին լալ ե±ս… անխելք կնիկհմի մեծշառ ու փորձանքի ենք ռաստ գալու:

Մանզար խանումը ձեռ չէր քաշում.

Լավ օր չտենասԱստոծը տահացդ փախչիջուրդ փախչիդու էլ եդներուցը վազես

-  Մանզար  խանում,  Աստծո  սիրուն,  բրախի,  լավ  բան չիհ… հմի ի±նչ անեմ… հողեմգլուխդէս ի±նչ ղալադ արիր

Էդ խոսքերըոր իմ եդնա ասել աես կուլ տվողը չեմ …

Գլխովդ պտիտ գամըսկի պետք չիոր նրա հետ խոսեսՀմի մի բան էրասավ ու պրծավդու վենձավարի ներիԽոսքի եդնա ընգնելը լավ բան չի:

Չէէս հերթ շանց եմ տալուոր տհենց հեշտ ու հանգիստ պրծնիլ չտիԳլխին նհենց օյինբերեմոր էլ իմ եդնա ստեր չփչի:

Մանզար խանումէրկու օրվա աշխարք աչաժի էդ բաների եդնա ընգնելով ինչ անիիրանա անումամեն մարդ իրա

յուղով ա տպակվում քի

Համդամ խանո¯ւմՀամդամ խանո¯ւմ տա±նն եսկտոր բերեմ կկարե±ս:

Բակից կանչում էր Զինաթ խանումը

 

Ոտնահետքեր ծովափին ¥պատմվածքներ¤

թարգմպարսկերենիցԷ.Բեգիջանյան

Եր.: ՙՀայաստան՚ հրատ.« 2011թ.« 128 էջ:

 

 


16:21 - 07/03/2018    /    համար : 700583    /    ցուցադրության քանակը : 47