24/10/2018

 

Ձեզ ավետիս, որ տխրության օրը երկար մնալու չէ, / Եթե ուրախն արագ անցավ, տխուրն էլ հար մնալու չէ։ (Հաֆեզ)
Բովանդակություն
Clock
News > Հատվածներ Սաադիի «Գոլեստան»-ից ՀԵՔԻԱԹ 1


  տպագրել        ուղարկել ընկերոջը

Հատվածներ Սաադիի «Գոլեստան»-ից ՀԵՔԻԱԹ 1

 

 

Ինչիդ են պետք պոկված վարդերն այս զառամ,

Վերցրու մի թերթ «Գոլեսթանից» անթառա

بچه کار آیدت زگل طبقی       از گلستان من ببر ورقی

گل همین پنج روز و شش باشد          وین گلستان همیشه خوش باشد

 

 

 

 ՀԵՔԻԱԹ 1

Մի արքայազնլսել եմկարճահասակ էր ու վտիտիսկ մյուս եղբայրները՝ 

պարթև ու գեղեցկադեմ: Սի անգամհայրը արհամարհանքով ու տհաճու­թյամբ նայեց նրանորդին իր ուշիմությամբ կռահեց և ասաց.

Ո՛վ հայրկարճահասակ խելոքը ավելի պիտանի է, քան երկարահասակ հիմարը: 

ճիշտ չէթե ամեն մեծ բան՝մեծ էլ արժեք կունենաինչպես որ ասում են ոչխարը մաքուր է,

իսկ փիղը՝ նեխած:

 

Սինա լեռը փոքրագույնն է լեռներից,

Բայց Աստծո մոտ սիրելիէ բոլորից:

Արդյոք դու չե՞ս իմացել խելոք նիհարըր մի օր

Ի՞նչ է ասել հասակով մի հիմարի հաստափոր.

«Արաբական նժայգըթեկուզ նիհար տեսակի

Մի գոմ լիքը էշերից և՛ ընտիր էև հարգի»:

 

Հայրը ծիծաղեցպալատականները հավանություն տվին

իսկ եղբայրնե­րը ներքուստ վրդովվեցին:

 

Քանի մարդը չի ասել դեռ ոչ մի խոսք ու կարծիք,

Ցույց չի տալիս որևէ թերություն ու արժանիք.

Նույնպես և ողջ մի պուրակ մի՛ համարիր անբնակ,

Գուցե քնած է այնտեղ կատաղի վագրր վայրագ:

 

Լսել եմոր այդ ժամանակ թագավորի դեմ թշնամու մի հուժկու բանակ ոտքի ելավ

Երբ երկու բանակներն իրարբախվեցինառաջին մարդըոր իր ձին հրապարակ հանեց,

 այդ տղան էրՆա ասաց.

 

Նա չեմորի թիկունքը կռվի ժամին դու տեսնես,

Այլ նաորի գլուխը արնաշաղախ կգտնես:

Իր արյան հետ է խաղում կռվող ռազմիկն առնաբար.

Իսկ բանակի արյան հետ կռվից փախչողն ապիկար:

 

Այս ասելով՝ նա խոյացավ թշնամու բանակի վրատապալեց նրա մի

 քա­նի գլխավորներին և երբ հոր մոտվերադարձավխոնարհությամբ գետինը համբուրեց ու ասաց.

 

Ո՛վ դուոր ինձ խղճուկ էիր համարում,

Մինչ վտանգը քաջին չէիր ճանաչում.

Նիհար ձին է կռվի պահին պիտանի,

Ոչ թե պարարտ ու հաստ եգը ընտանի:

 

Պատմել ենոր թշնամու զորքը անհամար էրիսկ սրանք քիչուստի և սկ­սեցին նահանջելԱրքայազնը գոռացև ասաց.

Ով տղամարդիկկռվեցեքորպեսզի կանանց զգեստ չհագնեք:

Ձիավորներն այս կանչից ոգևորվածհամարձակություն ստացանանս­

պասելի հարձակում գործեցին ևինչպես լսել եմնույն օրը հա՚թեցին թշնա­մուն:

 

Երբ հոր մոտ վերադարձավթագավորը համբուրեց նրա գլուխն ու աչքերը և մի օր էլ

նրան իր թագաժառանգըդարձրեց:

Եղբայրները նախանձեցին նրան և թունավորեցին կերակուրը

Քույրն իր սենյակից նկատեց այդ և պատուհանըբախեցԱրքայազնը հասկացավձեռքը քաշեց և ասաց.

Հնարավոր չէոր արժանավորները մեռնենիսկ անարժանները նրանց տեդը գրավեն:

           

Բուի հովանին մի ընտրիր դու քեզ ապաստան ու հույսյ

Աշխարհում եթե չլիներ երբեք Փյունիկը թեկուզ:

 

Հորը այդ մասին իմաց արիննա կանչեց եղբայրներինխիստ հանդիմանեց նրանց

ապա յուրաքանչյուրին մասհատկացրեց իր երկրից և վերջ տվեց ատելությանն ու քենին

Ասված է. «Տասը դերվիշ մի կարպետի տակ կքնենիսկերկու թագավոր մի երկրի մեջ չեն տեղավորվի»:

 

Աստծո մարդը երբ մի հացի կեսն ուտի,

Կեսն էլ կտա չունևորին անոթի,

Թագավորը երբ գրավի մի երկիր,

Ուրիշ նորը գրավելն է տենչը իր:

 

 

حکایت  اول

ملک زاده ای را شنيدم که کوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبروی . باری پدر به کراهت و استحقار درو نظر می کرد .

پسر بفراست استيصار بجای آورد و گفت : ای پدر ، کوتاه خردمند به که نادان بلند . نه هر چه بقامت مهتر به قيمت بهتر .

اشاة نظيفة و الفيل جيفية.

اقل جبال الارض طور و انه  

لاعظم عندالله قدرا و منزلا

آن شنيدي كه لاغري دانا

گفت بار به ابلهي فربه

 اسب تازي و گر ضعيف بود

 همچنان از طويله خر به

 پدر بخنديد و ارکان دولت پسنديد و برادران بجان برنجيدند.

تا مرد سخن نگفته باشد

 عيب و هنرش نهفته باشد

 هر پيسه گمان مبر نهالي

 شايد كه پلنگ خفته باشد

 شنيدم که ملک را در آن قرب دشمنی صعب روی نمود . چون لشکر از هردو طرف روی درهم آوردند اول کسی

که به ميدان درآمد اين پسر بود . گفت :

آن نه من باشم که روز جنگ بينی پشت من

آن منم گر در ميان خاک و خون بينی سری

کان که جنگ آرد به خون خويش بازی می کند

روز ميدان وان که بگريزد به خون لشکری

اين بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی مردان کاری بينداخت . چون پيش پدر آمد زمين خدمت ببوسيد و گفت :

اي كه شخص منت حقير نمود

 تا درشتي هنر نپنداري

 اسب لاغر ميان ، به كار آيد

 روز ميدان نه گاو پرواري

 آورده اند که سپاه دشمن بسيار بود و اينان اندک . جماعتی آهنگ گريز کردند. پسر نعره زد و گفت :

ای مردان بکوشيد يا جامه زنان بپوشيد . سواران را به گفتن او تهور زيادت گشت و به يک‌ بار حمله آوردند . شنيدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر يافتند. ملک سر و چشمش ببوسيد و در کنار گرفت و هر روز نظر بيش کرد تا وليعهد خويش کرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بديد ، دريچه بر هم زد . پسر دريافت و دست از طعام کشيد و گفت :

محال است که هنرمندان بميرند و بی هنران جای ايشان بگيرند.

كس نيابد به زير سايه بوم

 ور هماي از جهان شود معدوم

پدر را از اين حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند و گوشمالی به جواب بداد. پس هر يکی را از اطراف بلاد حصه معين کرد

تا فتنه و نزاع برخاست که : ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند.

نيم ناني گر خورد مرد خدا

 بذل درويشان كند نيمي دگر

 ملك اقليمي بگيرد پادشاه

 همچنان در بند اقليمي دگر


16:07 - 22/12/2017    /    համար : 694396    /    ցուցադրության քանակը : 53